Tag Archives: Genç Birikim

Tunus Hatıraları – II

(Ocak 2017) Kasaba, Tunus şehrinde tarihi çarşıların, medreselerin, camilerin ve sarayların bulunduğu kent merkezinin adıdır. Bölgede aynı zamanda Kasaba caddesi olarak bilinen bir çarşı...

Musul Elden Nasıl Çıkarıldı – III

(Ocak 2017) 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile Musul konusu ertelenmiş, 20 Ekim 1921’de (Fransa ile) imzalanan Ankara anlaşmasıyla belirlenen Suriye sınırında da herhangi bi...

Okul Yolu

(Ocak 2017) Beyaz ve sertleşmiş karda bata çıka ilerleyen Ömer'in şu anki tek eğlencesi ayaklarının çıkardığı sulu seslerdi. Henüz güneş doğmamış, etrafımdaki tek aydınlık sabah...

Acizlik Nedir Bilir misin?

(Ocak 2017) Acizlik nedir bilir misiniz? Bu sorunun cevabı sadedinde hepimizin aklına gelebilecek ayrı ayrı cevaplar olabilir… Kimine göre güçsüzlük, kimine göre yetersizlik...

İlmin Önemi – I

(Ocak 2017) Akıl kelime olarak; "insanda düşünme, bilme, kavrama, davranış belirleme, denetleme ve yargılama, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt etme kabiliye...

İslam’da Vatan Anlayışı – I

(Ocak 2017) İnsanın üzerinde doğup büyüdüğü, yaşadığı, gerektiğinde ana kucağı gibi sığındığı bir vatanının/ülkesinin olması önemlidir. Belki de bunu en iyi anlayabilecekler...

Sonsuza Uçan Kelebekti İskilipli M. Âtıf Hoca

(Ocak 2017) Bir risale ki, yazanını idam sehpasına götürür olur. Sözler, ne kadar tesirli, bağlayıcı, derinden ve rahatsız edicidir ki söyleyenini canından eder; söyleyeninin canı pahas...

Halep’ten Bir Haber Gelmiş

(Ocak 2017) Vakfımızın başlatmış olduğu Halep yardım kampanyası ile ilgili hazırlanan yardım tırlarını uğurlamak ve mümkünse bu yardımların dağıtılmasında hazır bulunmak maksad...

Ailede Ahlak Eğitimi – 1

(Ocak 2017) Dünyanın bilim ve teknoloji çağını yaşadığı bir dönemde bulunuyoruz. Her alanda büyük gelişmelerin, ilerlemelerin yaşandığına şahit oluyoruz...

Kur’an’da Hayvanlarla Yapılan Teşbih – I

(Aralık 2016) Teşbih, sözlükte “bir şeyi başka bir şeye benzetmek” manasındadır. Terim olarak ise; teşbih belirli bir maksat için, bir edat ile aralarındaki ortak nitelikten dolayı bi...