Tag Archives: Genç Birikim

İlmin Önemi – I

(Ocak 2017) Akıl kelime olarak; "insanda düşünme, bilme, kavrama, davranış belirleme, denetleme ve yargılama, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt etme kabiliye...

İslam’da Vatan Anlayışı – I

(Ocak 2017) İnsanın üzerinde doğup büyüdüğü, yaşadığı, gerektiğinde ana kucağı gibi sığındığı bir vatanının/ülkesinin olması önemlidir. Belki de bunu en iyi anlayabilecekler...

Sonsuza Uçan Kelebekti İskilipli M. Âtıf Hoca

(Ocak 2017) Bir risale ki, yazanını idam sehpasına götürür olur. Sözler, ne kadar tesirli, bağlayıcı, derinden ve rahatsız edicidir ki söyleyenini canından eder; söyleyeninin canı pahas...

Halep’ten Bir Haber Gelmiş

(Ocak 2017) Vakfımızın başlatmış olduğu Halep yardım kampanyası ile ilgili hazırlanan yardım tırlarını uğurlamak ve mümkünse bu yardımların dağıtılmasında hazır bulunmak maksad...

Ailede Ahlak Eğitimi – 1

(Ocak 2017) Dünyanın bilim ve teknoloji çağını yaşadığı bir dönemde bulunuyoruz. Her alanda büyük gelişmelerin, ilerlemelerin yaşandığına şahit oluyoruz...

Kur’an’da Hayvanlarla Yapılan Teşbih – I

(Aralık 2016) Teşbih, sözlükte “bir şeyi başka bir şeye benzetmek” manasındadır. Terim olarak ise; teşbih belirli bir maksat için, bir edat ile aralarındaki ortak nitelikten dolayı bi...

Cemaat Olmanın Önemi ve Gerekliliği

(Aralık 2016) İslam’da cemaat; aynı iman ve gaye etrafında toplanmış Müslümanlar topluluğudur. Cemaat; rastgele, tesadüfen, iş olsun diye veya şartların bir araya getirdiği insanlar to...

Ümmetin Kanayan Yarası ARAKAN

(Aralık 2016) Ümmetin ‘paramparça’ olmuş bu hali ve hiçbir yerde bu yetim kalmış Ümmete el uzatacak kimsenin olmaması ve yapılan katliamlara Sessiz kalışımız belki de böyle hissetme...

Tunus Hatıraları -I

(Aralık 2016) Tunus’ta uydurulmuş sosyal kimlikler, siyasi çatışmalar ve İslam Dünyası’nda meydana gelen olaylar hakkında, bu hafta, uluslararası bir toplu düzenleniyor...

Musul Elden Nasıl Çıkarıldı – II

(Aralık 2016) Meclis’te, Lozan ile ve özellikle de Musul ile ilgili tartışmalar toplantı süresince devam etmiştir. Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey Büyük Millet Meclisi kürsüsünde...