Tag Archives: Genç Birikim

İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kaçınılmaz Bir Kader: Ümmet Olmak

Bismillahirrahmanirrrahim… “İnsanlar, tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konus...

Ezgi ve Marşlarımızda “Ümmet” Vurgusu

Müslümanların, ezgi ve marşları vardır. Sevinçlerinde, hüzünlerinde, iyi günlere ve kötü günlere, geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair dile getirdikleri, terennüm ettikleri yürek sesle...

Panele Davet: Direnen Kudüs

Link: meet.google.com/fcz-jkdr-nqq

Günahlarınızın Örtüsünü Açmayın (Açıklamayın)!

Rabbimiz, gizli ve açık her türlü günahı yasaklıyor (Enam 6/151). Ama günah işleyebileceğimizi de belirtiyor. “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah, sizi helak eder ve yerinize, gü...

Genç Birikim Dergisinin Haziran 2021 Sayısı Çıktı

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Haziran 2021 sayısı çıktı. Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR, “Siyonist Zulüm, Sadece Açıklamalar...

Boşa Geçirilen Ömür ve Sonu

Öteledi görevi, yapmadı işi Hep kucakta tuttu, dikmedi başı Umurunda olmadı,  ilerleyen yaşı Zamanında sıksa,  eritirdi taşı   Değmemiş eline yetimin eli Hep kötü konuşmuş ç...

Müminin Kurtuluş Reçetesi: İnfak

İnfak, Allah yolunda harcama yapmak, nafaka verip geçindirmek anlamına gelir. İnfakın bir tanımı da             Allah’ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin, Rabbinin ken...

Müslümanların Bölünmüşlüğünün Mazlumlara Etkileri[1]

“Ey insanlar! Şüphe yok ki biz, sizi, bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi, boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı...

Âyet Olma Bağlamında Dergi(cilik)

Her varlık bir âyettir. Ve bu varlıklar genel tanımlamaya göre canlı ve cansız diye ayrılırlar. Oysa cansız hiçbir varlık yoktur. Her varlık canlıdır. Sadece ruh üflenen ve ruh üflenm...

Türk Edebiyatında Ramazaniyeler

Bir bereket ve rahmet ayı olarak Ramazan, her asırda coşkuyla karşılanmış; insanlar, sonuna kadar açık olan mağfiret kapılarından akın akın girmeye çalışmışlardır. Allah’ın kull...