Tag Archives: Ekim 2015

Ümmet Fizyolojisi

(Ekim 2015) Temiz kalplere bilgi aktaran bakışlarla insana, ümmete, kâinata bakan gözler yaratılmış her şeyde muazzam bir ahenk ve düzen görür...

Savaş Devam Ediyor

(Ekim 2015) Yeryüzü yaratıldığından bu tarafa İnsan’ ın nefsiyle, Şeytan’ la imtihanı devam ediyor, bundan sonra da Kıyamet’ e kadar da devam edecektir...

Rusya’nın Bölgedeki Terörü ve Suriye

(Ekim 2015) Ortadoğu’da uzun yıllardan beri devam eden kaotik durum, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dönemin sömürgeci devletleri İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı toprakları üzerinde...

Cehennem ve Cehenneme Götüren Ameller / Cennet ve Cennete Götüren Ameller

(Ekim 2015) Ahirette günahkârların ve Kâfirlerin gireceği Cehennem çok şiddetli ve dayanılamayacak azapların olduğu bir azap yeridir. Yüce Mevlamız Kuranı Kerim ve yüce Peygamberi aracı...

Cemaat ve Kardeşlik

(Ekim 2015) Cemaat sözlükte, insan topluğu-bir araya gelen insanlar demek ise de; bizim söz etmek istediğimiz cemaat İslam Ümmetinin oluşturduğu cemaattir...

Dirilten Peygamberin Öldüren Ümmeti – II

(Ekim 2015) İnsan uygarlığının temeli insanın hayatına duyulan saygıdır. Toplumsal düzenin birinci önceliği hayat hakkının korunmasıdır...

İktidar Günleri ve Dönüşüm – I

(Ekim 2015) İktidar savaşı insanlık tarihi ile eş değerdedir. Hz. dem (a.s.) ve Şeytan ile başlayan bu süreç, kıyamete kadar devam edecektir...