Tag Archives: Cemaat

İslamî Hareket/Cemaat ve İslamî Hareket/Cemaat Liderinin Özellikleri

(Mart 2017) Hz. Adem (a.s.)'den itibaren bütün peygamberler; insanları Allah'a (c.c.) ihlâsla teslim olmaya ve yüklendikleri emânete uygun bir hayat yaşamaya davet etmişlerdir...

Cemaat Olmanın Önemi ve Gerekliliği

(Aralık 2016) İslam’da cemaat; aynı iman ve gaye etrafında toplanmış Müslümanlar topluluğudur. Cemaat; rastgele, tesadüfen, iş olsun diye veya şartların bir araya getirdiği insanlar to...

Cemaat ve Kardeşlik

(Ekim 2015) Cemaat sözlükte, insan topluğu-bir araya gelen insanlar demek ise de; bizim söz etmek istediğimiz cemaat İslam Ümmetinin oluşturduğu cemaattir...

Hukuku Politikaya Mahkûm Etmenin Faturası: Yargısız İnfaz Hastalığı

Hüsnü Aktaş: " Adaletin mülkün (devletin/iktidarın) temeli olduğunu unutan ve hukuku zalim politikaya mahkûm eden kimselerin; hem bu dünyada, hem ahirette zilletle başbaşa kalacaklarını u...

Türkçe Olimpiyatlarının Perde Arkası

Ahmet ZAİMOĞLU:" Allah, din adına, İslâm’ı, Türklüğü, Türkçeyi kullananları, Müslümanları Batı’nın kucağına oturtmaktan başka bir gayesi olmayan hain ve gafillerden korusun"