Tag Archives: Cemaat

İslamî Hareket/Cemaat ve İslamî Hareket/Cemaat Liderinin Özellikleri

(Mart 2017) Hz. Adem (a.s.)'den itibaren bütün peygamberler; insanları Allah'a (c.c.) ihlâsla teslim olmaya ve yüklendikleri emânete uygun bir hayat yaşamaya davet etmişlerdir...

Cemaat Olmanın Önemi ve Gerekliliği

(Aralık 2016) İslam’da cemaat; aynı iman ve gaye etrafında toplanmış Müslümanlar topluluğudur. Cemaat; rastgele, tesadüfen, iş olsun diye veya şartların bir araya getirdiği insanlar to...

Cemaat ve Kardeşlik

(Ekim 2015) Cemaat sözlükte, insan topluğu-bir araya gelen insanlar demek ise de; bizim söz etmek istediğimiz cemaat İslam Ümmetinin oluşturduğu cemaattir...

Liderin Cemaat Üzerindeki Etkisi ve Fonksiyonu

(Şubat 2015) Bir ümmetin düşüşü meydanlarda kaybettiği savaşlardan ileri gelmez. Savaş meydanlarında kaybedilen yenilgiler geçici yenilgilerdir...

Hukuku Politikaya Mahkûm Etmenin Faturası: Yargısız İnfaz Hastalığı

Hüsnü Aktaş: " Adaletin mülkün (devletin/iktidarın) temeli olduğunu unutan ve hukuku zalim politikaya mahkûm eden kimselerin; hem bu dünyada, hem ahirette zilletle başbaşa kalacaklarını u...

Türkçe Olimpiyatlarının Perde Arkası

Ahmet ZAİMOĞLU:" Allah, din adına, İslâm’ı, Türklüğü, Türkçeyi kullananları, Müslümanları Batı’nın kucağına oturtmaktan başka bir gayesi olmayan hain ve gafillerden korusun"