Tag Archives: Aralık 2016

Kur’an’da Hayvanlarla Yapılan Teşbih – I

(Aralık 2016) Teşbih, sözlükte “bir şeyi başka bir şeye benzetmek” manasındadır. Terim olarak ise; teşbih belirli bir maksat için, bir edat ile aralarındaki ortak nitelikten dolayı bi...

Cemaat Olmanın Önemi ve Gerekliliği

(Aralık 2016) İslam’da cemaat; aynı iman ve gaye etrafında toplanmış Müslümanlar topluluğudur. Cemaat; rastgele, tesadüfen, iş olsun diye veya şartların bir araya getirdiği insanlar to...

Ümmetin Kanayan Yarası ARAKAN

(Aralık 2016) Ümmetin ‘paramparça’ olmuş bu hali ve hiçbir yerde bu yetim kalmış Ümmete el uzatacak kimsenin olmaması ve yapılan katliamlara Sessiz kalışımız belki de böyle hissetme...

Tunus Hatıraları -I

(Aralık 2016) Tunus’ta uydurulmuş sosyal kimlikler, siyasi çatışmalar ve İslam Dünyası’nda meydana gelen olaylar hakkında, bu hafta, uluslararası bir toplu düzenleniyor...

Musul Elden Nasıl Çıkarıldı – II

(Aralık 2016) Meclis’te, Lozan ile ve özellikle de Musul ile ilgili tartışmalar toplantı süresince devam etmiştir. Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey Büyük Millet Meclisi kürsüsünde...

Devrim-cilik

(Aralık 2016) Devrim, çağımızın ya da son üç asrım efsunlu kelimesi. Şiddeti olumlama aracı, bireysel olarak düşünmekten dahi çekemeyeceğimiz fiilleri kitlesel olarak yapabilme içgüd...

Kardeşler Kavga Eder mi?

(Aralık 2016) Hamd olsun Rabbimiz Allah'a ve salât-selam olsun önderimiz Rasulullah'a. Su misali çağlayıp duran insan, düşüncelerinin ve davranışlarının ne olacağı kestirilemeyen bir ö...

Soğuk Kış Günlerinde Mazlumlara Sıcak Bir El Olmak

(Aralık 2016) İçimizi titreten, iliklerimize kadar üşüdüğümüz soğuk kış mevsimi kapıda. Zemheri soğuklarını sıcak yuvalarında ısınarak geçiren bizler Allaha ne kadar hamd etsek a...

Genç Birikim Dergisi’nin Aralık 2016 Sayısı Çıktı

Gündemdeki konuları İslami bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim Dergisinin Aralık 2016 sayısı çıktı...