Tag Archives: Aralık 2015

Hayâ

(Aralık 2015) Hayâ kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. “Hâyiye” kökünden gelen kelime utanma ve utangaçlık anlamlarında kullanılır. Sözlüklerde utanma, sıkılma, utanç, ar, ...

Çocuğu Olmayan Kadınlar Var Bu Romanda

(Aralık 2015) Toplumsal yaralardan, hatta kangrenleşen hususlardan birisi de takdir edersiniz ki, kadınlar için çocuğunun olmamasıdır. Özellikle “kadınlar için” dedim, çünkü bu durum...

Nübüvvet Kervanı: Hz. Lut (as)

(Aralık 2015) Allahû Teâlâ, Lût (as)’a ve içerisinde yaşamış olduğu Sedum kavminin kıssasına Kur’an’da yer vererek, hem Hz. Peygamber dönemindeki topluma, hemde kıyamete kadar gele...

İmtihan Bilinci

(Aralık 2015) İmtihan kelimesine; Türkçe sözlüklerde deneme, denetleme, inceleme, ölçüp biçme, sınav, test, yoklama gibi anlamlar verilmiştir...

Türkiye’nin Enerji Politikası ve Rusya

(Aralık 2015) Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler tarih boyunca sürekli inişli-çıkışlı bir süreç izlemiştir. Özellikle de Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı döneminde bu i...

Ashab-ı Kiram’ı Andıran Örnek Şahsiyet; İmam Nevevi (Rahimehullah)

(Aralık 2015) Bir tek, mutlak gâlip, sonsuz kudret sahibi, çok bağışlayıcı olan, gönül ehli ve basiret sahiplerine bir hatırlatma, akıl ve düşünce ehline bir ibret olsun diye geceyle g...

Vahiy İle Diriliş

(Aralık 2015) "Vahiy" kelimesi Arapçada işaret etmek anlamına gelir. Başka anlamları da, "birinin kalbine bir şey ilkah etmek, gizli bir şekilde bir meseleyi anlatmak veya mesaj vermektir...

Genç Birikim Dergisinin Aralık 2015 Sayısı Çıktı

Gündemdeki konuları İslami bakış açısıyla derinlemesine analiz eden ve değerlendiren Genç Birikim Dergisinin Aralık 2015 sayısı çıktı...