Tag Archives: Açlık

Açlıkla ve Terörle Pençeleşen Ülke Yemen II

Yemen’in nüfusunun 2/3’ü açlıkta ve yoksullukta ölümle burun buruna iken, Müslüman’ım diyen bizler kim bilir kaç defa ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’; ‘Mü'minler bi...

Açlıkla Ve Terörle Pençeleşen Ülke; Yemen

(Nisan 2017) Yemen bugün iç kargaşalıktan ve çatışmalardan coğrafyanın en fakir ve en mutsuz ülkesi konumuna gelmiştir.