• Genç Birikim

    Konferans; Emperyalizmin Yeni Hedefleri ve Karşı Duruşumuz, Ali Kaçar

    - 10 Aralık 2017

9 Aralık 2017 Cumartesi günü Medeniyet Vakfı Ankara Şubesinde Araştırmacı Yazar Ali Kaçar tarafından “Emperyalizmin Yeni Hedefleri ve Karşı Duruşumuz” konulu konferans gerçekleştirildi. Çok sayıda izleyicinin katıldığı Konferansa Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlandı.

Daha sonra Ali Kaçar Hocamız konuşmasında “Emperyalizmin İslam topraklarındaki tarihi geçmişinin yeni olmadığını, Osmanlıda 1839’da Tanzimat Fermanıyla batılılaşma hareketinin ve tavizlerin başladığını, 1956’da Islahat Fermanı, 1876’da I. Meşrutiyetin ilanı ile devam ettiğini, 1897’de İsviçre’deki kongreyle Siyonistlerin de devreye girdiğini, 1909’da Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesiyle toprak kayıplarının başladığını, I. Dünya Savaşı ile de Osmanlının yıkıldığını, Hilafetin kaldırıldığını ve bu tarihten sonra da emperyal güçlerin daha rahat hareket ettiklerini ve Osmanlı topraklarını ulus devletlere böldüklerini, bu devletlerin başlarına da kendi adamlarını veya batı değerlerini benimsemiş liderleri geçirdiklerini” ifade etti.

“Birleşmiş Milletlerin 1980 kararı ile Siyonist İsrail’in Kudüs’ü başkent yapmasının engellenmesine rağmen ABD’nin Kudüs’ün başkent olmasını tanımasının ve emperyalist güçlerin bu kadar cüretkâr davranmasının nedeninin Müslümanların bir araya gelememesinden kaynaklandığını, Siyonist ve emperyalist güçlerin bu coğrafya insanlarının bir araya gelmemeleri için de etnik, mezhepsel, dinsel vb. ayrılıkları körüklediğini, bunu yaparken de medya ve parayı kullandıklarını, bu şekilde de bölge ülkelerinin paramparça hale getirildiğini” dile getirerek konuşmasını sürdürdü.

Konuşmasının son bölümünü “ne yapılabilir” konusuna ayıran Hocamız; “Ben Müslümanım diyen herkesin emperyalistlerle uzlaşılmasının mümkün olmadığını, sadece ilahi vahye tabi olunması ve Allah’ın razı olacağı bir hayatı yaşamasının şart olduğunu bilmesi ve bölge insanının da bölünmeden, parçalanmadan emperyalizme karşı durması gerektiğini” vurgulayarak konferansını sona erdirdi.