Yazar Arşivi

Ölümün Bile Sonlandıramadığı Amel: Ailede Çocuk Eğitimi

Eğitim; insanların duygularını, düşüncelerini, davranışlarını Allah’ın istediği şekle büründürmek, Allah’ın boyasıyla boyamaktır. “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğ...

Unutulan Sünnet: Davet

Davet nedir? Davet; sözlükte seslenmek, nidâ etmek, bir haberi ulaştırmak mânâlarına gelir. İslâmi terminolojide ise Allah’ın dininin insanlara anlatılması demektir. “Sizden, hayra ç...

Ahlaki Çöküntünün Önüne Geçebilmek

(Mayıs 2017) Bugün insanlığın ahlaki bir çöküntü yaşadığı su götürmez bir gerçektir. Biz var olan bu ahlaki çöküntünün önüne nasıl geçebiliriz, onu incelemeye çalışacağız...