Yazar Arşivi

İlahi Yoksunluk ve Yozlaşma

“Cümleye ma’lûm olduğu üzere devlet-i aliyyemizin bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’âniyye ve kavânîn-i şer’iyyeye kemâliyle riâyet olunduğundan saltanat-ı seniyy...

Filistin

Filistin ağlarken yanı başında Umudu ararken din kardaşında İnsanlık ölürken çocuk yaşında Dü cihan uyumuş, herkes aşında Sanma ki zulümdür bizleri yiyen Dünyayı tarümar edip dev...

İpsiz Sapsız Bir Kuşak

Toptan ve sımsıkı sarılabilseydik şayet Allah’ın ipine, hiçbir baltaya sap olamayan bir kuşak yetiştirmezdik elbette. Nasıl bir birey olduğumuzun, hayata nasıl baktığımızın, nasıl ...

Gerçek Mürebbi

Kendini çağdaş ya da modern gibi kavramlarla takdim ederek geçmişin parlak veya tozlu raflarında yaşamış pek çok toplumundan daha akıllı olduğunu iddia eden günümüz insanı, geçmişe,...

İtaat Zor Meslek

İnsanın, kendine karşı inanılmaz bir sevdası vardır. Herkesten ve her şeyden daha bilgili, daha donanımlıdır kendince. Hele bir de gücü eline geçirmiş ve özgüveni zirvede ise artık b...

Topluma Dair

Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… Zaman bendedir ve mekân bana emanettir şuurunda bir genclik. Karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. ...

Zikir Yoksa Fikir Yok

Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Görülmeyen, uğranılmayan, iki kelam edilmeyen kimse özlenmez olur bir zaman sonra, hayatlarımızda tuttukları yerler boşalır, artık hatırlanmaz...

Kulluk ve Hayat

Kulluk; bilinçtir, farkındalıktır, hayatı tanımaktır ya da tam tersi: bilinci öldürmek, iradeyi yok etmek, kısacası teslim olmaktır, köle olmaktır. Arada çok bariz farklar bulunan ve bu...

Toplum ve Değişim

Toplumlar, kendilerine özgü dinamikleri bulunan ve coğrafyaya, milliyete, inanca göre farklılaşabilen canlı olgulardır. Canlı bir yapıya sahiptir zira olduğu gibi kalmaz. Sürekli bir devin...

Toplumu Kemiren İzmler

Hızla akıp geçen, geçerken de beraberinde pek çok şeyi alıp götüren, amansız bir mefhumla, zaman ile kuşatılmış olmak aslında insanların acziyetinin en büyük ispatıdır. Zira kiminl...