Yazar Arşivi

İman ve Amel

Ameller salih mi? Müslümanların ehemmiyet vermesi gereken bir nüktede konu olan ilim ve amel konusu, son derece hassas ve bir o kadar derin bir meseledir. Toplumun okuduğunun anlamını araştır...

Düşünmek ve Kabullenmek

Müslümanların, son dönemlerde kendini en çok uzaklaştırdığı ve yalın bir hale getirdiği fikir üretmek durumu, etkisini bir hayli yitirmiştir. Çünkü Müslümanlar olarak birbirimizi ka...

İzzetli Mesaj

Allah’ın (azze ve celle), peygamberlerine ilettiği değerli ve hassas mesajlar, bizler için yeni bir yaşam biçimini ve değerler bütününü kapsayan bir alandır. Neydi bu vahiy, bize gelen m...

Kaybolan Gençlik

Bu konu, biz Müslümanlar için ehemmiyet taşıyan bir konu olsa dahi son süreçlerde istemsizce aykırı ilerleyen toplum bulunmaktadır. Vakıflar ve İslami topluluklar her ne kadar iyi bir Müs...

En Güzel Hediye

Allah yolunda feda edilmesi gereken malın ve samimiyetin, ihlâsın adıdır kurban. Ümmete bağışlama mevsimidir. Sadece kurban kesip yemek değil, ümmetin mazlumlara da bağışlama zamanıdır...

Ölümcül Veba

Dünyevileşme yani ölmeyecek gibi yaşamak ve özel bir hassasiyete girmek… Hayat akıp giderken hassasiyetlerimizin özel teması olan bu hastalık, iliklerimize kadar işlemişti. Bakış açım...

Irak Eller

Uzak diyarlardan çaresizce gelen bir toplumun, toplum tarafından benimsenmemiş olması ve mecburiyet kavramını hayatlarına geçirmelerine rağmen, dışlanma yaklaşımı ile ağırlanmaları, b...

Ramazan ve Nefsimiz

Ramazan yine geldi bereketi ile ve rahmeti ile. Neydi Ramazan? Paylaşmaktı, bölüşmekti Ramazan. Müminin müminden hakkını talep etmesiydi. Ramazan ayının bize bir etkisi vardı oysaki açlı...