Yazar Arşivi

Allah (c.c.) Yolunun Yardımcıları

Allah dinine yardım etmek için çalışanların iyi kavraması gereken hususlardan birisi de şunun bilinmesidir ki, hepimiz kendi nefsimiz için çalışıyoruz ve aslında başkalarına bir iş su...

Allah Yolunun Yardımcıları

Allah'ın dâvâsını yüklenen bir ümmetin tüm hücrelerinin uyanması, tüm güçlerinin toplanması, tüm yeteneklerinin işlevini yerine getirir durumda olması, tüm enerjilerinin bir araya ge...

İlmin Önemi -III

(Mart 2017) İlahı rızayı tahsil etmenin yolu ilim, amel, ihlâs denkleminin güzel bir şekilde kurulması, korunması ve yaşanması ile mümkündür...

İlmin Önemi -II

(Şubat 2017) İlim talebesi, ilim yolculuğuna çıkarken her şeyden evvel halis bir niyetle işe başlamalıdır. Çünkü birçok hadis kitabında muhaddislerin kitaplarının başına koyduğu ha...

İlmin Önemi – I

(Ocak 2017) Akıl kelime olarak; "insanda düşünme, bilme, kavrama, davranış belirleme, denetleme ve yargılama, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt etme kabiliye...

İnfak-I

(Ağustos 2015) İnfak kelimesi ne-fa-ka kökünden gelir. Enfaka kökünün mastarıdır. Bu kök “çıkma” ve “gitme”yi ifade eder. Köstebek yuvası anlamına gelir...

Ramazan ve Oruç

(Temmuz 2015) Ramazan; kavurucu, şiddetli, kızgın sıcak anlamına geldiği gibi, yeryüzünü tozdan temizleyen, güz mevsiminin önünde, yaz mevsiminin sonunda yağan yağmur anlamına da gelir....

Dava Bilincinde Cemaat ve Cihad

(Haziran 2014) Dava ve gayesini iyi bilen fertler, onun yeryüzüne hâkim kılınması için gayret gösteren kişiler, dava ve gayesini iyi bilen ve onu yeryüzüne hâkim kılacak toplulukları mey...

Dava Bilincinde Biat ve Teslimiyet

(Nisan 2014) Dava adamı, davası için her şeyini feda etmeye hazırdır. Başkalarının huzuru için kendi rahatını terk etmiştir. Ölümü göze almıştır, Ancak ölmek için değil, yaşat...

Dava Bilincinde Tefekkür, Zaman ve Kardeşlik

(Şubat-2014) Bir dava adamı olmak, dava bilinciyle kuşanmak, kurtuluşa ermek istiyorsanız yapılması gereken ibadetlerden biri de tefekkür etmektir. Tefekkür, Dava adamının olmazsa olmazlar...