Yazar Arşivi

Yeniden Dirilmenin Yolu: Ümmet Olmak

“Eğer Rabbin, dileseydi bütün insanları, tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar, kendilerine irade hürriyeti verildiği için haktan ayrılıp farklı farklı yollara gitmekten hiçbir zaman kurt...

Müminin Kurtuluş Reçetesi: İnfak

İnfak, Allah yolunda harcama yapmak, nafaka verip geçindirmek anlamına gelir. İnfakın bir tanımı da             Allah’ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin, Rabbinin ken...