Yazar Arşivi

Dünyevi ve Uhrevi Azık: Faydalanılan İlim

İnsanoğlunu yaratıp dünyaya gönderen Allah Teâlâ, elbette ki onu, bu dünyaya başıboş bir hayat sürmesi için göndermemiştir. Allah, kulundan ebedi saadete kavuşması için birtakım ame...

İslami Eğitimde Gaye, Ebedi Saadete Kavuşmaktır

Eğitim nedir? Eğitim, bireyin kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişim meydana getirme sürecidir. Eğitimi mümkün kılan temel özellik, insanın eğitime yatkın ola...

Yeniden Dirilmenin Yolu: Ümmet Olmak

“Eğer Rabbin, dileseydi bütün insanları, tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar, kendilerine irade hürriyeti verildiği için haktan ayrılıp farklı farklı yollara gitmekten hiçbir zaman kurt...

Müminin Kurtuluş Reçetesi: İnfak

İnfak, Allah yolunda harcama yapmak, nafaka verip geçindirmek anlamına gelir. İnfakın bir tanımı da             Allah’ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin, Rabbinin ken...