Yazar Arşivi

Müslümanlar Darbe Karşıtlığının Neresinde Duruyor?

(Ağustos 2016) Tarihçi değilim. 80 darbesinde 9 yaşında ne olduğunu anlamayan bir çocuktum. Evimiz gecekondu ve alevi bir kesimin ortasındaydı. Hatırladığım birkaç fotoğraf var anılar...

Allah Katındaki “Değer” iniz Nedir? – 2

(Ağustos 2016) Değer sıralaması insandan insana değişir. Değerdeki öncelik bir Müslüman için kendisine sunulan imkânların ve değerlerin farkına varması ve bunları korumasıdır...

“Bizden” misiniz?

(Haziran 2016) Manevi değerler çatışması olarak ilk ayrışım, Habil ve Kabil ile başlamıştır. Aslında insanlık tarihinin bu ilk kan dökülmesi olayı maddi ve manevi fedakârlık temelli...

İddiasını Yitiren Müslümanlar – III

(Nisan 2016) Hedef kelimesini; arzu edilen, gerçekleşmesi istenilen, başarmak için bir ideal uğruna mücadele edilen amaç ve gaye olarak tanımlayabiliriz. Başarı kelimesi yapılan bir işte ...

İddiasını Yitiren Müslümanlar -II

(Mart 2016) İdeali, iddiası olmayan ve cahili kültürün kurbanı olmuş bu toplumun fertleri kendilerini Müslüman olarak görmektedirler...

İddiasını Yitiren Müslümanlar -I

(Şubat 2016) İddia, yürekte taşınan bir kimliktir. İddia sahibi insanlar; idealist ve hedefleri olan, bu hedefler uğruna yoğunlaşarak mücadele veren ve bedel ödemeyi göze alan insanlardır...

İktidar Günleri ve Dönüşüm – II

(Ocak 2016) Müslümanlar açısından hedeflenen ve kavuşulmak istenen tek iktidar mücadelesi; topluma İslam’ı ve kalplere Allah’ın hükümlerini hâkim kılma mücadelesidir...

Dirilten Peygamberin Öldüren Ümmeti -III

(Kasım 2015) Medine’ye hicretten sonra oluşan İslam devletinin, Kuran temelli oluşum aşaması her inen ayetle daha da bir pekiştiriliyordu. Her türlü işkenceye maruz bırakılmış, işkenc...

Dirilten Peygamberin Öldüren Ümmeti – II

(Ekim 2015) İnsan uygarlığının temeli insanın hayatına duyulan saygıdır. Toplumsal düzenin birinci önceliği hayat hakkının korunmasıdır...

İktidar Günleri ve Dönüşüm – I

(Ekim 2015) İktidar savaşı insanlık tarihi ile eş değerdedir. Hz. dem (a.s.) ve Şeytan ile başlayan bu süreç, kıyamete kadar devam edecektir...