Yazar Arşivi

İbn Teymiyye’nin Hayatı ve Tasavvufa Dair Görüşleri (1)

Düşmanlarım bana ne yapabilir ki, Hâlbuki benim cennetim göğsümdedir. Şayet çıkıp gidersem o benimle beraberdir ve benden ayrılmaz. Benim hapsim bir halvet, katlim bir şehâdet, memleketi...

Mekruh Vakti Olmayan İbadet: Zikir (6)

(Temmuz 2017) Zikir, tefekkür, nefis terbiyesi, ihsân gibi dinin emir ve tavsiyeleri; sadece belirli zümrelerin tekelinde kabul edilemez; bunlar bütün Müslümanların malıdır.

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir (5)

(Haziran 2017) Semâ, raks ve devrân gibi sûfilerin zikir esnasında yaptıkları hareketlerle ilgili Kur’an ve Sünneti önceleyen rabbânî âlimlerimizin görüşleri

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir (4)

(Mayıs 2017) Yazı dizimizin bu bölümünde, yüzyıllar boyunca tartışılan ‘Zikrin yapılış şekilleri’ konusunu işleyemeye gayret edeceğiz.

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir -3-

(Nisan 2017) Allah’ı hakkı ile zikretmek, beraberinde Allah’ın dostlarını dost, Allaha, Rasûlüne, müminlere ve Kitabına düşman olanları düşman bilme noktasında anlam kazanmaktadır....

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir -2-

(Mart 2017) Bu bölümde Zikir kavramının hadis-i şeriflerde kullanımı ve zikir kavramıyla ilişkili kavramlar üzerinde duracağız.

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir (1)

(Şubat-2017) Zikir; sadece “Allah!” demek veya O’nu hatırlatan kelime veya cümleleri tekrarlamak değildir.

Ölüm ve Ötesi – 13

(Kasım 2016) Yazı dizimizin sonuna geldik. Kıyâmet hallerinin sonuncusu olan Cennet’e kimler girer? Sorusuna cevap arayıp, genel bir değerlendirmeyle yazı dizimizi sonlandıracağız. Tevfik ...

Ölüm ve Ötesi -12

(Eylül-Ekim 2016) Cennet, ‘örtmek, gizlemek’ anlamındaki ‘cenn’ kökünden isim olup "bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe, yeşillikleri bol, sık dal ve yaprakları ile yeri g...

Ölüm ve Ötesi -11-

(Ağustos 2016) Cehennemliklerin yatakları ateştendir: Allah Teâlâ bu durumu şöyle açıklamıştır: "Ona, ‘Allah'tan kork’ dendiği zaman gururu kendisini günaha sevk eder. Artık ona ceh...