Yazar Arşivi

Bir Ayetin Düşündürdükleri

(Şubat 2017) Allah yolunda ve Allah için ölmek!.. Dünyevi hiçbir beklenti içine girmeksizin, dünyadaki bütün nimetleri elinin tersiyle iterek sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak...

İslam’da Vatan Anlayışı – I

(Ocak 2017) İnsanın üzerinde doğup büyüdüğü, yaşadığı, gerektiğinde ana kucağı gibi sığındığı bir vatanının/ülkesinin olması önemlidir. Belki de bunu en iyi anlayabilecekler...

Hicret, Allah İçin Allah’a Kaçıştır *

Arapça “hecr, hicrân” kökünden türemiş bir isim olan hicret kelimesi, sözlükte; “Bir şeyi terk etmek, onunla ilgiyi kesmek, o şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşmak...

Demokrasi de Bir Dindir!..

İslam’da meşruiyetin kaynağı vahiy’dir, demokrasilerde ise beşer/insan aklıdır; yani heva ve hevestir. Demokrasi ayrı bir din, İslam da ayrı bir dindir.

İman, Salih Amel İlişkisi-2

(Mayıs 2014) İşlenen bir amelin, salih amel olabilmesi için, ancak o amelin imanın bir gereği olarak ihlâs ve iyi niyetle yapılması gerekmektedir.

İman, Salih Amel İlişkisi

(Nisan 2014) Salih amel, iyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak, haram sınırına girmeksizin kişinin iman, iyi bir niyet ve ihlâs ile yapmış olduğu davranışlar.

İslami Tebliğde Nebevî Metod!..

(Ocak-2014) İslam’ı hâkim kılmak isterken uyulması gereken esas ve prensiplere, genel ifade ile ve kısaca ‘Nebevi Metod’ adını vermekteyiz.