Yazar Arşivi

Modern Çağa Çağrı

Modern insana, bu çağa hükmedenlere çağrıdır. ABD’ye çağrıdır, AB’ye çağrıdır, Çin’e çağrıdır, Rusya’ya çağrıdır, çok uluslu şirketlere çağrıdır, iletişim devler...

Demokrasinin İslam'la İmtihanı

(Haziran 2015) Mısır ve Suriye’de gelişmekte olan olaylar, dünyanın üzerine oturmakta olduğu temel değer yargılarını zir ü zeber ediyor. Dünyanın kurtuluşunu “demokrasiler”de gör...

Gözlerini Kapat Ve Kendi İçini Dinle

İçe/içine/özüne yolculuk etmek isteyenlere bir katkı olsun diye kendime ve bana kulak verenlere seslenmek istiyorum

Mücahedenin Zemini

Kazım Sağlam: İşin esası, herkesin kendi özüyle başlar. Özsüz çare havada kalmaya mahkumdur. Özün özü özlü akıl sahibi olmaktır.

CHP + MHP +Fethullah Gülen+ Ekmeleddin+…?

Kazım sağlam: " Değişmekte olan İslam dünyası, kendi ekseni, kendi plan ve programı doğrultusunda bir yerlere doğru zaten eviriliyor."

Ey İslam Âlemi Filistin/Gazze Çöküyor

Gel ey ümmet ayağa kalk kendine gel, senin dostun ancak Allah’a dost olanlardandır.

Bid'atlerden Sakınmak

Dinde olmayan bir şeyi dine sokmak, sünneti terk etmek veya değiştirmek bid'at olduğu gibi kötülüğün yayılmasına ses çıkarmamak da bid’attir.

Kazım Sağlam: “Gülen’den Gül’e Mektup”

Hizmet hareketi, diye bir kavram ihdas ettiler, ve bunu tüm halka kabul ettirdiler. Hizmet neye hizmettir, neyin hareketidir. Hizmet Fethullah Gülen hareketine hizmettir.

Tarafgirlik

Tarafgirlik sadece düşmanlıkta tezahür etmez, muhabbette de yanlış olarak ortaya çıkabilir. Aşırı sevgi tarafgirliği aşırı düşmanlık tarafgirliği kadar tehlikelidir.

Ramazan’da Sükûnet ve Hareketlilik

Kazım Sağlam:"Ramazan hareketsizlik değil hareketlilik ayıdır. En büyük eksiklik zamanı iyi kullanmamadır. Boş lakırdılardan kurtulabilirsek birçok meseleyi hal ederiz."