Yazar Arşivi

Vahiy-Sünnet İlişkisi

Bismillahirrahmanirrahim… “O (Muhammed), kendiliğinden bir şey söylemez; söylediği ancak kendisine gönderilen vahiydir” (Necm, 3-4) Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri de ha...

Öğretmenim

Kitapları anlayarak okumayı öğrettiğin gibi, Hayatı hissederek okumayı da öğret bana öğretmenim. Boş sayfalara incelikle yazmayı, Öğrettiğin gibi; Düşlere ümitler, tarihe de destanl...

Birileri Adalet Mi Dedi?

Bismillahirrahmanirrrahim… “Şüphe yok ki; Allah adil olanları sever” (Hucurat-9) Tüm dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu adaletle yaşama arzusu insanlık tarihi boyunca en fazla tartışı...

Kurban Olmanın ve Kurban Etmenin Diyalektiği

Bismillahirrahmanirrrahim… “(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz, sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen, Rabbin için Namaz kıl ve Kurban kes! Asıl soyu kesik olan, sana nefret duyandır” ...

Bir hastalık olarak “dünyevileşmek”

Bismillahirrahmanirrahim… “Bilin ki dünya hayatı, bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlâtta çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bit...

İnsanlığın Kanayan Yarası: “Göç”

Bismillahirrahmanirrrahim… Neredeyse tüm insanlık tarihi boyunca zaman zaman yaşanan göç olgusu, insanlık için utanılacak bir dramdan başka bir şey değildir. Göç; kavram olarak hicret i...

La Yemut (Şehitler Ölmez)

Bismillahirrahmanirrahim… “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah’ın lütfundan kendilerine vermiş oldu...