Yazar Arşivi

Kul Olduğumuzu Hatırlamak / Farkında Olmak Ya Da Ahde Vefa

(Mayıs 2015) İmanın insana kazandırdığı hasletlerden biridir ahde vefa. Hz. Peygamber(sav) "Ahdine vefâsı olmayanın imanı da (dini de) olamaz."...

Toplum Olarak Allah’ı Anmak / Zikretmek Ya da Allah’ın Emirlerine Göre Toplumu Şekillendirmek

(Nisan 2015) Toplumların yapısını ayakta tutan temel dinamikler vardır. Eğer bu dinamikler güvenilir ve sağlam olursa, toplumların ömürleri de uzun ve sağlam olur...

Allah’ı Zikretmenin / Allah’ı Anmanın Fazileti

(Mart 2015) Zikir: anmak demektir. Asıl anlamı, kalbin uyanık bir şekilde anılanı hatırlamasıdır. Allah’ı anmak O’na itaatle olur. Çokça zikir ve tesbihle beraber Allah’a itaat etmey...