Yazar Arşivi

İslami Açıdan Sosyal Medya

İslami hayat, kapalı devre çalışan bir Bâtıni örgüt ayini değildir. Her bir uygulaması somut, görünebilir, gözlenebilir şeffaflığa sahiptir. İslam, insanlara hayal dünyasında oyala...

İslami Eğitimin Etki ve Yetkisi

“Allah, sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi” (Nahl, 16/78). Hiçbir şey bilmeyerek geldi...

İslami Yaşamaya Adanmanın ve İbadetin Hikmeti

İbadetler, dış görünüş olarak belli şekiller ile ifa edilse de, aslen her bir şekil, hayattan bir parçaya dikkat çekmektedir. İbadet araçları diyebileceğimiz bu mekânlar, cisimler ve d...

İslami Ailenin İhyası ve Önündeki Engeller

Aile, şekillenmesi açısından insanın eline bırakılmayacak kadar önemli ve ulvi bir oluşumdur. Hayat, Rabbimizin fıtrat ile köklendirdiği İslami bir yaşam şeklidir. Aile, bu kök ile ya...

İslam Ümmetinden Cahili Ulusçuluğu

Ümmet şuuru, bencil cahili sistemlere karşı fıtratı ayakta tutmaktır. İnsan fıtratı, birlik olma kodları ile yaratılmıştır. Küçük olmak, küçük düşünceli şer düşüncelere ait...

Ramazan Ayı, Nefsin Esaretinden Özgürlüğe Firardır

İmam İzz Bin Abdusselam, şöyle diyor: “Eğer Allah’ın, ‘Ey iman edenler!’ dediğini işitirsen, bu çağrısından sonrasına dikkat et. Şüphesiz ya seni hayra teşvik eden bir şey ya ...

Davetçinin Niyeti, Davetteki İstikametidir

“… Gücüm yettiğince davet etmekten başka bir isteğim yoktur. Muvaffakiyet, ancak Allah’ın inayeti iledir. O’na dayandım, O’na yöneldim” (Hud, 88). İslam’ın, insanları hakka da...

Şehadet Üzerine Mülahazalar

Şehadet şuuru, dünyevileşmenin panzehiridir. “Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı, verdikleri sözü yerine getirmiş...