Yazar Arşivi

İmtihan Dünyası ve İmana Davet

            Vahiy kaynaklı kavramlar sıradan sözler gibi konuşulmamalı/yıpratılmamalı. İşten, aştan, eşten bahsedilir gibi her ortamın “lafı” olmamalı. Özellikle/özelli...

İtikat ve Sebat Üzere Olabilmek

İmam Mâlik in “öncekiler ne ile ıslah oldu ise, sonrakiler de onunla ıslah olacaktır” sözü, büyük bir fikrin, inancın ifadesidir. Kur’an ve sünnet ile ıslah olma mücadelesi, sahabe...

Müslümanlarda Gelenek ve Modernlik Algısı

Gelenek ve modernizm, yüzyıllardır çatışma ve tartışma konusu olmuş iki “uç” görüş ve uygulamalardır. Geleneğin istismar edilen tarafları üzerinden nemalanan ve kurulu düzenlerin...

Ümmetin Tecdit Gayreti ve Ahlakın Vazgeçilmezliği

İslam ümmetinin birkaç yüzyıldır yaşadığı duraklama, karışıklıklar, aslından uzaklaşma yani genel olarak bozulma ve süfli arzulara meyil beraberinde aslına dönüş, yeniden ihya-tec...

Müslüman İlim ve Amel Bilinci ile Yaşar, Onu Zayi Etmez

“Sana rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getirirler, yeminlerini asla bozmazl...

İslami Çalışmalarda Aidiyet Bilinci

“Muhammed, Allah’ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar da inkârcılara karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onların rükû ve secde ederek Allah’tan bir lütuf ve h...

Rasulullah’a Nazil Olan Vahiydir; Vahyi Yaşaması, Sünnettir

İslam ilim medeniyeti, kapalı ve tek düze bir ilim anlayışını benimsememiştir. Makul ihtilaflar rahmet olarak anlaşılmış, İslam’ın zenginliği olarak kabul edilmiştir. Faklı görüş...

Tarih Boyunca Zülme Karşı Adalet Arayışı

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun…” (Maide-5) “Si...

Minnetullah

“Minnet” kavramını işlemek istedik. İşler, minnet ile yapılınca bereketi kaçmakta, anlamını yitirmektedir. Seküler dünyanın cahili yaşam şekli, bencildir. Çıkarcı ilişkiler, kar...

Ramazan Ayını Nasıl İhya Edelim

“Orucun farz kılındığı Ramazan ayı, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayırıcı en açık delilleri ihtiva eden Kur’an’ın indirildiği ayd...