Yazar Arşivi

İslam’a Göre Eğitim Anlayışı

İslam Dini, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. İlk ilahî emir, “Oku”dur. Kur’an-ı Kerim’de 750 kadar bilim ve eğitim ile ilgili ayet vardır. Fakat Müslüman...

Toplumun Temel Taşı: Aile

Aile yapısı, bir binaya benzer, temeli sağlam atıldı mı; rüzgâr binayı sarsar ama yıkamaz. Temeli zayıf olunca en ufak rüzgârda yıkılma tehlikesi yaşar ve sonunda yıkılır. Peki, ai...