Yazar Arşivi

Zaman Bilincine Ne Zaman Varacağız?

Müslümanların hayatında irili ufaklı çok miktarda önemli unsur vardır. Ve hatta diyebiliriz ki hayatında yer işgal eden -neredeyse- hiçbir şey Müslüman için gereksiz, lüzumsuz değildi...

Türkiye’de 1908–1950 Yılları Arası İslamî Dergicilik

Bir derde, bir amaca, bir gayeye mebni olarak çıkılan yolda, takipçilerine, okurlarına her ay, her defasında yeni bir coşkuyla selam vermek, “merhaba” demektir dergi. Dergiler… Ah dergile...

İlim Yolcusuna Nasihat ve Notlar

er-Rahman, er-Rahim, el-Alîm olan Allah Teâlâ’nın adıyla başlarım. Hamdimiz, övgümüz, senamız, teşekkürümüz Rabbimiz olan Yüce Allah’a; salât, selam, ihtiram ve muhabbetimiz de ö...

Sosyal Medya’da Tebliğ Yapılır Mı?[1]

Hamd ve sena Allah’a (azze ve celle), salât ve selam Rasulullah’adır (aleyhissalâtu vesselam). Allah’ın adıyla düşünüyor ve yine Onun adıyla başlıyorum, yazıyorum, söylüyorum: Teb...

Peygamber Efendimizin Eğitimciliği ve Öğretim Metodları

“Yüce Allah, O’nu, ancak bir muallim olarak göndermiştir. O, beşeriyette kendisinden daha büyüğü bulunmayan büyük bir eğitimci, terbiyeci, hidayete götüren ümmi-basiretli bir insan v...

Kurban, Hem Bir İbadet Hem De Yaşam Şeklidir

Yüce Rabbimizin mü’min kullarını sorumlu tuttuğu “Kurban” ibadetini, bilincini, yaşamını, hakkını vererek yerine getirmek için konunun ilmî yönünden haberdar olmak icap eder. Onun ...

Zeyneb Gazalî’den Müslüman Kadına “Kudüs” Çağrısı

Zeyneb Gazalî’den Müslüman Kadına “Kudüs” Çağrısı 3 Ağustos 2005’te bütün dertlerini ve davasını ardında bırakarak, o dertleri ve davayı geride kalan kardeşlerine emanet eder...

Ezgi ve Marşlarımızda “Ümmet” Vurgusu

Müslümanların, ezgi ve marşları vardır. Sevinçlerinde, hüzünlerinde, iyi günlere ve kötü günlere, geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair dile getirdikleri, terennüm ettikleri yürek sesle...

Fatih Pala ile “Gün Gün Rahmet İklimi & Ramazan ve Oruç” Eseri Üzerine Söyleşi

Genç Birikim: Neden “Gün Gün Rahmet İklimi & Ramazan ve Oruç” kitabı, diye sorsak öncelikle ya da kitap süreci nasıl oluştu desek? Fatih PALA: Hamdımız, âlemlerin Rabbi olan Yüce...

Davetçinin Önündeki Sinsi Tuzaklar Nelerdir?

Yüce Allah’a hamd, Rasulullah Efendimize salât-u selam ve cümle Müslümanlara selam ile… 13 Haziran 2009 Cumartesi günü rahmet-i rahman’a kavuşan Fethi Yeken’in, “Davet Yolunda Dök...