Yazar Arşivi

Şikâyet ve Eleştiri Kültürü

Toplumumuzda giderek insanlarımız elini taşın altına koymayıp iş yapanın açıklarını bulma yolunu tercih eder olmuşuz. Emek verip bir şeyleri ortaya koyanlar bu kadar zahmetin ardından t...

Ya Hayır Konuş ya da Sus

Toplum olarak hayatın kötüleştiğini, yaşlılara saygının kalmadığını, gençlerin arsızlaştığını, serzenişlerini hepimiz duymuşuzdur. Bu toplum ne ara bu hale geldi? Kim getirdi bu ...

Müslümanın Mutluluk Reçetesi

Zamanın birinde mutsuz bir padişah varmış. Çevresine bakmış, hizmetçisi kendinden daha mutlu imiş. Çağırmış vezirini, “Benim mülküm var, şanım var, kudretim var, hükümranlığım...

Dünyevileşme Serüvenimiz

Dünyevileşmek; yaşantımızda dini inanç ve değerlerin günlük hayatın dışına itilmesi veya enerjimizin tamamını dünyevi menfaatlere harcamamız, dünyevi hedeflerimizin hayatımızda ön...

Rabbim Bizi Silkeledi

“İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz.” (Buhari, Rikak 10; Müslim, Zekât, 116-119) hadisin başka rivayetlerinde ...

Rabbimiz Kendi Üzerine Rahmeti Yazdı

Rasûlullah’ın (sav) hizmetkârı olan Ebû Hamza Enes İbni Mâlik el-Ensârî’den (ra) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Te...

Gıybet ve Toplumsal Zararları

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve gizli hallerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi...

Su-i Zan ve Zararları

Su-i zan, kelime olarak kötü şüphe, kötü zan, tahmin, kuruntu, mesnetsiz bilgi gibi manalara gelir. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde sıkça bahsedilir. Su-i zannın zıddı, hüsn-i zandır...

İstişarenin Bilgeliği

Yazımızda istişarenin önemini ve faydalarını anlatmaya çalışacağım. İnsanoğlu olarak bilgimiz kısıtlıdır ya da her konuda bilgi sahibi olamayabiliriz. Bilgimiz olmayan konularda da bi...

Mükemmeliyetçilik mi Özenli Yaşam mı?

Evimize veya arabamıza bir iş yaptırdığımızda, bu işimizin mükemmel olmasını isteriz. Haklı olarak, bu iş için para vermişiz, karşılık olarak aldığımız hizmet veya ürünün mük...