Yazar Arşivi

Müslümanın Filistin Diye Bir Derdi Olmalı

“Mü’minin mü’mine karşı durumu, birbirine sımsıkı kenetlenen bir binanın tuğlaları gibidir” (Buhari, Salat 88, Mezalim 5; Müslim, Birr 65; Tirmizi, Birr 18; Nesai, Zekât 67). Resul...

Filistin! (Bu Adam Bizi Nasıl Dövdü?)

Adamın biri, mahallenin delikanlılarından hoşlanmaz, onlara gününü göstermek ister. Gençler, dört kişidir, tek başına hepsine gücü yetmez. Planını yapar ve gençlerin yanına gider. ...

İnanıyorsanız Güçlü Olan Sizsiniz!

“Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz” (Al-i İmran, 139). Allah (cc), ayetinde sahabilerin Uhud Savaşı sonrasında yenilginin ümitsiz...

Yaşama Gayemiz Nedir?

Sabah yedide işe gidiyoruz, akşam yedi gibi dönüyoruz, on iki saat dışarıdayız. Bu yorgunluğu atmak için yedi saat uyuyoruz, bir Pazar tatili için altı gün çalışıyoruz. Enerjimizi, fi...

Şikâyet ve Eleştiri Kültürü

Toplumumuzda giderek insanlarımız elini taşın altına koymayıp iş yapanın açıklarını bulma yolunu tercih eder olmuşuz. Emek verip bir şeyleri ortaya koyanlar bu kadar zahmetin ardından t...

Ya Hayır Konuş ya da Sus

Toplum olarak hayatın kötüleştiğini, yaşlılara saygının kalmadığını, gençlerin arsızlaştığını, serzenişlerini hepimiz duymuşuzdur. Bu toplum ne ara bu hale geldi? Kim getirdi bu ...

Müslümanın Mutluluk Reçetesi

Zamanın birinde mutsuz bir padişah varmış. Çevresine bakmış, hizmetçisi kendinden daha mutlu imiş. Çağırmış vezirini, “Benim mülküm var, şanım var, kudretim var, hükümranlığım...

Dünyevileşme Serüvenimiz

Dünyevileşmek; yaşantımızda dini inanç ve değerlerin günlük hayatın dışına itilmesi veya enerjimizin tamamını dünyevi menfaatlere harcamamız, dünyevi hedeflerimizin hayatımızda ön...

Rabbim Bizi Silkeledi

“İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz.” (Buhari, Rikak 10; Müslim, Zekât, 116-119) hadisin başka rivayetlerinde ...

Rabbimiz Kendi Üzerine Rahmeti Yazdı

Rasûlullah’ın (sav) hizmetkârı olan Ebû Hamza Enes İbni Mâlik el-Ensârî’den (ra) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Te...