Yazar Arşivi

Nimetlerin Hakkını Vermek

“Sümme le tüs elünne yevme izin anin naiym.” / “Sonra o gün, size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz” (Tekasür sûresi, 8). Bu ayeti destekleyen bir de hadisimizi verelim...

İmtihan Bilinci

(Aralık 2015) İmtihan kelimesine; Türkçe sözlüklerde deneme, denetleme, inceleme, ölçüp biçme, sınav, test, yoklama gibi anlamlar verilmiştir...

Müslümanın Kelebek Etkisi

(Kasım 2015) Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. En kısa tanımla, küçük bir du...

Sıla-i Rahim ve Bireyselleşme

(Ağustos 2015) Konular birbirleriyle farklı konular gibi gelse de, aralarında birbirlerinin zıddı, karşıtı olması bakımından bir bağ vardır. Konuları birbirlerinin zıddı ile anlatmayı...

Helâl ve Haram Belirleme Yetkisi Yalnız Allah’ındır

(Kasım 2014) Haramı belirleme hak ve yetkisi yalnız Allah’a aittir. Kesin olarak yasaklanmış veya serbest bırakılmış fiiller bizzat Allah tarafından belirlenmiş ve bu yetki sadece O’na...

Sabataycılar ve Dönmeler

(Mayıs 2014) Sabatay Sevi görünürde Müslüman Türk, hakikatte ise kendi Yahudi inançlarına bağlı kalarak ikili (dual) bir hayat sürdürmüştür.

Müslüman Erkeğin Tesettürü

(Aralık-2013) Bugün Müslüman erkekler kendilerine bir bakmalılar, bizler hangi topluluğa benziyoruz? İslam ümmetine mi? Yoksa Batılı gayri Müslimlere mi?

Kaybolan Değerler Yalnızlaşan İnsanlar

Yrd.Doc. Dr.Vedat Demir:"Modern ve teknolojik toplumda meydana gelen bu gelişmelere rağmen insan yalnızlaşıyor.Herkes kendi dünyasını kurmuş gidiyor..."

Cefai Demirel: “Hayırlı Nesil Yetiştirmek”

(Eylül-2013) Çocuklarımızın ruh, akıl ve beden sağlığını düşünüyorsak, onları helal kazanç ile helal lokmalarla, helal gıdalar ile beslemeliyiz.

Nasıl Bir İmtihan İstersiniz?

(Genç Birikim Ağustos 2013) Dünya bir imtihan yeridir ve geçicidir. İnsanlar kendilerine verilen kısa ömrü, Allah'ın(c.c) belirlediği ve Kur’an'da kendilerine bildirilen sınırlara göre ...