• Genç Birikim

    Araştırmacı-Yazar Mücahid Aslantaş’ın Sunumuyla “Toplumsal İfsada Karşı Ailenin Korunması” Başlıklı Konferans Gerçekleşti

    - 07 Mart 2020

Medeniyet Vakfının Ankara Şubesinde gerçekleşen konferansa Murat Köseler kardeşin Kuranı Kerim tilavetiyle başlandı.

Daha sonra Mücahid Aslantaş konusunu; “İfsadın Temelleri ve Toplumsal Yansımaları” ile “Ailemizi ve Kendimizi Korumak İçin Neler Yapabiliriz?” başlıkları altında iki bölümde anlattı.

Aslantaş konuşmasında; “Hepimizin kuşatma altında ve dibi delik bir gemide olduğumuzu, Batı’nın bize sadece demokrasi ve laikliği değil, bunun yanında toplumsal ifsadı da getirdiğini, bizim de daveti yaygınlaştıramadığımızı, bunun yanında internetin ve cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bireysel yaşayan, dini değerlere yabancı çocukların yetiştiğini,

İfsadın kelime anlamının istikametten çıkarmaya neden olan hertürlü davranış olduğunu, ifsadın karşıt anlamının sulh ve selah olduğunu, toplumsal ifsadın tohumlarının şeytan tarafından atıldığını, şeytanın Allah (C.C)’nun yarattığını bozmaya çalıştığını, “şeytanın çocuklara ortak olmasının anlamının” onun çocukların eğitimine ortak olması demek olduğunu, Yahudi ve Hristiyanların şeytanın emellerini sahiplendiğini, kültür dezenformasyonu ve kültürel ifsad ile İslam’ın da bozulmasının amaçlandığını, zinanın suç olmaktan çıkarılması ve İstanbul Sözleşmesi ile birlikte toplumsal ifsadın daha da arttığını” ifade ettikten sonra sunumunun ikinci bölümü olan “Toplumsal İfsada Karşı Nasıl Tedbir Alacağımız ve Nasıl Korunacağımız”la ilgili tavsiyelerde bulundu.

Kuranı Kerimin bir rehber ve topluma yön veren bir kitap olduğunu, Kuranı Kerimi haftalık ailece birlikte okumamız gerektiğini, Kuran ve Sünnetten beslenmemiz ve Peygamber Efendimizi örnek almamız gerektiğini, Peygamber Efendimizin toplumsal ıslaha önem verdiğini,  toplumsal ifsadın kadın üzerinden olması nedeniyle toplumsal ıslahın da yine kadın üzerinden olması gerektiğini, aile içi iletişimin önemli olduğunu, aile içi iletişimin bağları kuvvetlendireceğini, evin bir eğitim merkezi ve aidiyet yeri olduğunu, aile içi aidiyet duygusu olan çocukların savrulmayacaklarını,

Toplumu değiştirmenin en iyi yolunun toplumun dilini değiştirmek olduğunu, bu gün gençlikte deizm ve ateizmin çok yaygınlaştığını, gençlere Allah sevgisinin aşılanması ve Dünyanın geçici ve bir imtihan yeri olduğunun anlatılmasının gerektiğini, gençlere rol model olabilecek genç sahabelerin ve Müslüman şahsiyetlerin anlatılmasının gerektiğini, çünkü rol model yoluyla sağlam bir kişiliğin de oluşacağını” ifade etti.

İlgiyle izlenen Konferans daha sonra soru ve cevap kısmından sonra sona erdi.