Günlük Arşiv: 19 Eylül 2023

İmana Ashabın Gözüyle Bakış

Dünyalık görevlerimiz, her daim ahireti hatırlamak ve oradaki vakitlerimizde pişmanlık duymamak için düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi gereken işler olarak bizim uyanışımızı beklemekt...

İtikat ve Sebat Üzere Olabilmek

İmam Mâlik in “öncekiler ne ile ıslah oldu ise, sonrakiler de onunla ıslah olacaktır” sözü, büyük bir fikrin, inancın ifadesidir. Kur’an ve sünnet ile ıslah olma mücadelesi, sahabe...

Lozan, Özgürlüğün mü Vesayetin mi Belgesidir

Osmanlı İmparatorluğu -bütün eksikliğine rağmen- dünyada bir muvazene/denge unsuru idi. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan farklı ırk ve dinlerden olan mazlumların umuduydu. Fransa kr...

Mekke’de İnen Ayetlerin Toplumsal Hikmeti

Hamd, övgü, sena, teşekkür âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a; salât ve selam da biricik örneğimiz, rehberimiz, önderimiz, öğretmenimiz olan Yüce Allah’ın Rasulü Efendimiz Muhammed...

İslam’ın Hareket Metodu ve Şehid Seyyid Kutub

Şehadetinin (29 Ağustos 1966) 57. sene-i devriyesindeyiz. Aziz şehid, ilim, dava ve hareket adamı Seyyid Kutub’dur o. Şehid’in; “Din Budur”, “İslam Düşüncesi”, “Yoldaki İşaret...

Mayınlı Tarlada Konuşmak

Mayınlı tarlada yürümek mi zor, konuşmak mı? Ali Kaçar’a göre cevap, ikincisi olmalı. Ali Hoca’nın ‘Mayınlı Tarlada Konuşmak’ kitabı (Mart, 2023/Ankara) Genç Birikim yayınları...

Kanaralaşmak (Zihin ve Yaşayış Dünyamızda Evrilme)

“Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? “(İnfitâr 6-7-8) Mesleklerin insan fizyonomisi (dış g...

İnsan -Mekke Toplumuna Kısa Bir Sosyolojik Bakış-

İnsan, bilinen ve gözle görülüp tecrübe edilebilen varlıklar âleminde en üstün ve seçkin yaradılışa sahip olan canlı türü. Yine insan; o’na bahşedilen akıl ve irade sayesinde ...

Müslüman Küser mi?

Küsmek herhangi bir olumsuz sebeple bir kişinin başka biriyle olan ilişkisini sevgi, söz veya davranış düzeyinde kesmesi veya azaltması demektir. Günlük hayatta insanlar maalesef birbirleri...