Günlük Arşiv: 13 Kasım 2022

Kur’an Sünnettedir; Sünnet de Kur’anda

Hamd, övgü, sena, teşekkür âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a; salât ve selam da biricik örneğimiz, rehberimiz, önderimiz, öğretmenimiz olan rasul ve nebi Hz. Muhammed’in üzerine olsun...

Sünnet ve Hayat

Yaşamını çağa uyarlamaya çalışan, ölçüt olarak din dışı kaynakları önemseyen insanların hayatlarında bir istikrar, lezzet var mıdır? Dünyadan beklentilerine cevap alabiliyorlar m...

İzzetli Mesaj

Allah’ın (azze ve celle), peygamberlerine ilettiği değerli ve hassas mesajlar, bizler için yeni bir yaşam biçimini ve değerler bütününü kapsayan bir alandır. Neydi bu vahiy, bize gelen m...

Kur’ansız Hayatlar

Hayat nedir? Hayat; hayat sahibi olmak, diri olmak, canlı olmaktır; hayat sahibi olmakla canlı veya diri olmak aynı şey değildir. Çünkü her canı olan, diri olan hayat sahibi değildir. Hayat...

Rusya’nın Ukrayna’daki Kayıpları Türkiye’nin Kazançlarıdır

Kremlin savaşta çıkmaza girerken, Türkiye bölgedeki nüfuzunu ustaca genişletiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Kırım Platformu Zirvesi’nde video bağlantıs...

Vahiy-Sünnet İlişkisi

Bismillahirrahmanirrahim… “O (Muhammed), kendiliğinden bir şey söylemez; söylediği ancak kendisine gönderilen vahiydir” (Necm, 3-4) Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri de ha...

Rasulullah’a Nazil Olan Vahiydir; Vahyi Yaşaması, Sünnettir

İslam ilim medeniyeti, kapalı ve tek düze bir ilim anlayışını benimsememiştir. Makul ihtilaflar rahmet olarak anlaşılmış, İslam’ın zenginliği olarak kabul edilmiştir. Faklı görüş...

Tesettür

Rabbimizin emri olan tesettür, namaz, oruç, zekât nasıl farz ise tesettür de farzlardan biridir. En kısa manası ile tesettür; örtünmek, gizlenmek, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenme...

İstişarenin Bilgeliği

Yazımızda istişarenin önemini ve faydalarını anlatmaya çalışacağım. İnsanoğlu olarak bilgimiz kısıtlıdır ya da her konuda bilgi sahibi olamayabiliriz. Bilgimiz olmayan konularda da bi...

Müslümanca Yaşamak Ancak Peygambere Tabi Olmakla Mümkündür

Peygamber/ler olmadan ya da Peygamber/ler devre dışı bırakıldığı zaman İlahi vahyini muradını anlamak, onu yaşamak/pratize etmek mümkün olmaktan çıkar. Her kavim/ümmet, kendilerine g...