Aylık Arşiv: Ekim 2022

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sincan’dan Nuran Demirel Kardeşimizin Kardeşi, Cefai Demirel’in Kayınbiraderi Rahmeti Rahmana Kavuşmuştur.

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sincan’dan Nuran Demirel Kardeşimizin Kardeşi, Cefai Demirel’in Kayınbiraderi Rahmeti Rahmana Kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet yakınla...

Allah Rasulü’nün (SAV) Terbiye/Eğitim Metotlarını Biliyor Muyuz?[1]

Hamd, övgü, sena, teşekkür âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a; salât ve selam da biricik örneğimiz, rehberimiz, önderimiz, öğretmenimiz olan Yüce Allah’ın Rasulü Hz. Muhammed’e ols...

Nereden Başlasak?

İslami eğitim, ilk peygamber olan ilk insan Hz. Âdem (a.s.) ile birlikte ve Allah tarafından kendisine ilim öğretilmesi sayesinde uygulamaya başlanmıştır. İslami eğitime bizler, aynı zama...

Yani (Demek ki/Sözün Kısası/Doğrusu)

Rivayet odur ki: Kâni adında Müslüman bir adam, gönlünü, Rum bir dilbere (gönül çelen, güzel bir kadına) kaptırır. Sevdası, Kâni’yi kasıp kavurduğu gibi, Kâni elinde, avucunda...

Kimin İçin Eğitim

Eli kalem tutan, bir kaygısı bulunan hemen herkesin fikir sahibi olduğu ve bir şeyler yazmaya çalıştığı bir alandır eğitim. Çocuk eğitimi, yetişkin eğitimi, aile eğitimi derken pek ç...

İslam Terbiyesi

Âlemlerin Rabbi olan Allah, kâinatı bir düzen, hiyerarşi ve içerisindekileri de varoluş aşamalarından başlayarak hayatlarını idame ettirecekleri en güzel halde yaratmıştır. İnsanları...

Kaybolan Gençlik

Bu konu, biz Müslümanlar için ehemmiyet taşıyan bir konu olsa dahi son süreçlerde istemsizce aykırı ilerleyen toplum bulunmaktadır. Vakıflar ve İslami topluluklar her ne kadar iyi bir Müs...

Kalplerin Eğitimi: Hidayet

Bu çağın insanına eğitim verilmesi şartsa işe, evvelce hidâyet kavramını akıllara gereğince aşılamakla ve ruhlara sirayet ettirmekle başlamak gerekir. Eğitim meselesi, günümüzde yal...

Müzzemmil Suresi’nden Mülahazalar

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in surelerinden olan Müzzemmil suresi, Peygamber Efendimizin (sav) vahiy başlangıcında şahsi ve psikolojik gelişimine ışık tutmuştur. Aslında sadece Ef...

Lokman’ın (as) Nasihatleri Işığında Ailede Temel Eğitim

Eğitim… Eğitimin birçok anlamı olmasıyla beraber genel anlamda eğitim; önceden belirlenmiş esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler ...