Günlük Arşiv: 11 Şubat 2021

2020 Korona Krizi: Sivil Toplumunun Yıkılışı, Tasarlanmış Ekonomik Kriz ve Küresel Darbe

Michel Chossudovsky, Globalresearch, 15.12.2020                                                   Çeviren: İsmail Ceylan  2020 Korona Krizi: Sivil ...

İnsana Manevi ve Psikolojik Yaklaşım

İnsana Manevi ve Psikolojik Yaklaşım[1] İnsanın maneviyatını ve psikolojisini anlamak için önce insandan başlamak lazım. İnsan nedir? Nasıl bir varlıktır? İnsan maneviyatı nelerden ol...

Modernitenin Akılcılığı Karşısında “İslam Ahlakı”nın İnşası

Modernitenin Akılcılığı Karşısında “İslam Ahlakı”nın İnşası “Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah’ın; (hâlini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürl...

Ahlak Mektebi: Taşkın Önel

Ahlakın, insan yaratılışını ifade eden bir yanı olduğu kadar eğitimle de kazanılabilen bir yönü olduğu unutulmamalıdır. Bireyin; hoşgörülü, iyimser, karamsar, tez canlı olup olmama...